Bilingual Storytime: Tagalog (Oras ng Kwento sa Bilingguwal: Tagalog)

Primary tabs

Program Description

Event Details

This bilingual program is designed for preschool children to experience both English and Tagalog in a fun, engaging setting. During each session, we will read stories and sing in both languages. 

Ang programang bilingguwal na ito ay idinisenyo para sa mga batang priskul na maranasan ang parehong Ingles at Tagalog sa isang masaya, nakakaengganyong tagpuan. Sa bawat sesyon, magbabasa kami ng mga kwento at kakanta sa parehong wika.